Directive ue privind masinile

Directiva UE Atex stabilește cerințele de bază pe care trebuie să le îndeplinească toate produsele destinate utilizării în atmosfere potențial explozive. Standardele care sunt legate funcțional de sfaturi definesc cerințele specifice. Ca parte a reglementărilor interne plasate în anumite țări membre, sunt reglementate cerințe care nu sunt specificate de directivă sau de standardele interne. Reglementările interne nu pot fi contrar dispozițiilor directivei și nici nu poate veni o înăsprire a cerințelor impuse de directivă.

Directiva Atex a fost instituită în vigoare pentru a reduce la minimum riscul asociat cu orice rezultat în regiuni cu atmosfere potențial explozive.Producătorul are o responsabilitate mare de a determina dacă un anumit produs este supus unei evaluări a conformității cu standardele atex și de a adapta articolul la aceste piese.Aprobarea atex este anunțată pentru produsele selectate în zona de pericol de explozie. Prin urmare, zona de risc este un câmp în care substanțele sunt compuse, utilizate sau depozitate care, în combinație cu aerul, pot produce amestecuri explozive. În special, calitatea acestor substanțe este determinată de: lichide, gaze, praf și fibre inflamabile. Deci pot exista, de exemplu benzină, alcooli, hidrogen, acetilenă, praf de cărbune, praf de lemn, praf de zinc.Explozia se gândește în cazul în care cantitatea de energie rezultată dintr-o sursă eficientă de aprindere ajunge în atmosfera explozivă. După începerea incendiului, aceasta ajunge la o explozie care prezintă un risc imens pentru locuințe și sănătatea umană.