Fluxul de marfuri si informatii in depozit

Ipoteze de bază ale Comunității Europene

Răspuns precis la test "ce este un certificat CE?" este legată de soluția presupunerilor de bază ale Uniunii Europene. Manifestă că conținutul impactului său este trei principii: libera circulație a mărfurilor, fețelor și banilor. Pentru a pune în aplicare principiile de mai sus, statele membre ale UE au decis să ridice toate barierele în calea comerțului intracomunitar și au stabilit, de asemenea, o politică comună pentru partenerii din afara UE. Datorită acestui fapt, pe piața comunității a fost creată o zonă de schimb, similară cu cea a unui apartament din clasa unei țări. L-ați primit Voi specifica piața unică europeană sau piața comună.

Piața comună europeană și introducerea produselor pentru cumpărare

Cele mai populare bariere legate de comerțul dintre țări sunt cerințele naționale privind caracteristicile și siguranța produselor. În fiecare țară, s-au aplicat diferite formule și valori, care diferă semnificativ între diferite țări. Producătorul, care dorea să ofere articole proprii în următoarele țări, trebuia să îndeplinească cerințele personale. În planul de a îndura dificultățile comerciale, a fost necesară eliminarea acestor diferențe. Standardele combinate cu fluxul de articole nu au putut fi abrogate. De aceea, unificarea normelor în regiunea întregii comunități a devenit o soluție, datorită căreia comerțul a fost supus acestor cerințe.

În faza inițială, s-a încercat reglementarea reglementărilor UE în legătură cu calitatea specifică a fructelor și a materialelor. Consilierea privind un nivel ridicat de complexitate și procese care consumă timp au abandonat această soluție.

Soluția a fost crearea unei soluții simplificate la problema armonizării tehnice. Cerințele de bază de securitate au fost definite pentru anumite grupuri de produse, care trebuie îndeplinite înainte de lansarea unui produs sau material pentru a putea fi lansat pe piața simplă europeană.

Antreprenorii din afara UE care doresc să introducă un produs pe piață pe o piață comunitară, de exemplu din Turcia, trebuie să îi îndeplinească pentru a respecta standardele și standardele de calitate ale UE. Confirmarea acestui fapt este responsabilitatea lor.

Au fost create standarde armonizate, datorită cărora antreprenorii știu ce cerințe esențiale trebuie îndeplinite. Există întotdeauna obligația de a utiliza aceste standarde. Antreprenorul poate dovedi că produsul său este adăugat la achiziția de pe piața comunitară.

Certificat CE - declarație de producător

Marcajul CE este la fel de ciudat ca declarația producătorului conform căreia produsul îndeplinește anumite cerințe ale informațiilor pe care le operează.Are persoana simbol a declarației producătorului sau a reprezentantului autorizat. Acesta confirmă faptul că produsul a existat în uniune cu anumite cerințe cuprinse în avizele specifice produsului. Prin urmare, probabil există doar una sau mai multe alte directive.

Dreptul comunitar prevede prezumția de conformitate și punerea în aplicare a cerințelor minime de siguranță pentru un produs marcat CE.

Certificatul CE este plasat pe rezultat sub responsabilitatea naturală a producătorului sau a unui reprezentant autorizat. Acest lucru se întâmplă și după ce a demonstrat că produsul îndeplinește cerințele esențiale ale directivei. Pentru a determina acest fapt, are loc o procedură de evaluare a conformității și o bună declarație de conformitate este urmată de o declarație de conformitate. Procedurile de evaluare a conformității pot fi bogate în raport cu riscul asociat cu utilizarea unui bun anume. Cu cât riscul de utilizare a rezultatului este mai larg, cu atât este mai profund, multe proceduri trebuie realizate de către producătorul său sau de un reprezentant autorizat. În cazuri individuale, este util să se îndeplinească cerințele a chiar o duzină de standarde comunitare.