Traduceri tehnice din engleza

Directiva atex este o lege emisã de Uniunea Europeanã, care se referã la cerințele pentru produsele care trebuie îndeplinite, mașinile utilizate ulterior în zone potențial explozive. Directiva atex obligã fiecare producãtor de astfel de mobilier sã obținã un certificat adecvat, care sã confirme conformitatea documentației tehnologice și a stãrii produsului alimentar cu cerințele stricte de siguranțã pe care le oferã înaintea produselor.

Directiva definește diferite marcaje, în funcție de tipul de echipament sau de modul de utilizare ulterioarã a acestuia. O necesitate importantã este de a defini mai bine clasificarea adecvatã a zonei de pericol de explozie. Compania profesionalã, care deține drepturile privind mãrimea emiterii certificatelor de conformitate a materialelor cu atex, este tratatã ca tratament.

Directiva Atex include, de asemenea, clasificãri ale grupurilor de dispozitive adecvate împotriva exploziilor, responsabile de protecția mobilierului împotriva exploziilor, precum și de persoanele care suferã de rãniri nocive, împreunã cu oferta de pierdere a vieții.

Multe companii din Polonia au dreptul sã revizuiascã și sã verifice materialul și sã îi furnizeze un certificat privind cooperarea sa cu informațiile atex. Orice persoanã care va solicita scoaterea echipamentului care protejeazã împotriva unei explozii sau care este adecvatã pentru utilizarea pe o suprafațã care este în pericol de explozie trebuie sã se concentreze în primul rând asupra fiecãrei cãutãri dacã produsul are un certificat bun de atex bun.

Mai presus de toate, orice persoanã care fabricã echipamente dedicate unor astfel de scopuri trebuie sã furnizeze un astfel de certificat, deoarece, potrivit informațiilor necesare vânzãrii unor astfel de produse. Datoritã aplicãrii unor standarde stricte și a unei selecții adecvate a companiilor care vor putea obține un aviz ulterior, directiva atex a introdus necesitatea unei mai bune îngrijiri a produsului, care va fi ulterior utilizatã în zone deosebit de vulnerabile la accidente combinate cu posibile focare. În mod excepțional, acest lucru trebuie sã-și aminteascã certitudinea cã siguranța în puterea locurilor de muncã va crește și cã un confort se va schimba. Prin urmare, el nu poate decât sã influențeze bine creșterea acestor întreprinderi, precum și dezvoltarea angajaților înșiși, care împreunã iau beneficii tangibile.